top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Pomíjivost / Timeland

Obrazy a instalace

stále probíhající projekt

Datum

2018 - do současnosti

Čas je relativní. V čekárně u lékaře nebo na poště je jedna minuta hodinou; když jste dítě na dovolené, je hodina pouhou minutou. Dospívání, prožívání smrti, šťastné chvíle, emoce... Všechno utváří čas, který žijeme. Jak často o tom přemýšlíme? Jak často to, co vnímáme jako ztrátu času, je ve skutečnosti příležitost? Hodinové posezení bez jakékoliv jiné činnosti než čekání je ve skutečnosti ideální příležitostí k tomu, abychom si odpočinuli, zapomněli na uspěchaný život a konečně se o sebe postarali. Chci se pohybovat v zemích času, chci to umožnit i lidem. Všichni žijeme v Zemi času, všichni bychom měli objevovat její krásy.

bottom of page